Bsdesmidse.nl
Image default
Particuliere dienstverlening

Funderingstechniek dat problemen voorkomt

De funderingstechniek van een woning of gebouw is belangrijk voor de stabiliteit van deze constructies. De fundering is dan ook een van de onderdelen van een woning of gebouw. Het is belangrijk om op het gebied van al deze onderdelen regelmatig onderhoud uit te voeren. Toch bereikt elk deel op een bepaald moment het einde van zijn levensduur. De fundering is het minst zichtbare in een gebouw of woning, waardoor men zich vaak niet bewust is van de noodzaak. Meestal wordt de toestand van het fundament pas onderzocht wanneer mankementen zichtbaar worden. Helaas is het vaak dan al te laat en is de fundering toe aan herstel.

Hoe kunt u problemen op tijd vaststellen?

Wanneer vroegtijdig wordt opgemerkt dat het fundament is aangetast kunnen er nog maatregelen worden genomen. Als u bekend bent met de aanleg van de bestaande fundering kan hieruit de resterende levensduur worden vastgesteld. Op deze manier kunt u zich op financiële wijze voorbereiden op vervanging of herstel. Daarnaast is soms verlenging van de levensduur mogelijk, wanneer de oorzaak van verval wordt aangepakt. Bij houten palen als funderingstechniek is het al mogelijk om inzicht te krijgen in eventuele problemen. Houten palen kunnen worden aangetast door schimmels en bacteriën. Dit heeft slijtage van de fundering als gevolg. Vaak wordt dit veroorzaakt door contact met zuurstof door een lage grondwaterstand. Wanneer de fundering nog voldoende draagkracht heeft kan dit verholpen worden met behulp van grondwaterbeheer. Ook bij aantasting van bacteriën kan de levensduur nog verlengd worden wanneer er geen langdurige blootstelling aan zuurstof heeft plaatsgevonden en de draagkracht nog goed is.

Funderingstechniek aanpassen

Basis funderingstechniek is een gespecialiseerd bedrijf in funderingstechniek en -herstel. Zij kunnen eigenaren van woningen met signalen van verzakking adviseren in de mogelijkheden. De service is gericht op de belangen van de bewoners, waarbij de uitvoering snel en zonder al teveel ongemak plaatsvindt. Ze richten zich op Amsterdam en de nabije omgeving, waar veel huizen uit een houtenpalen fundering bestaan. Wanneer de levensduur van het fundament niet langer verlengd kan worden en herstel noodzakelijk is, dan is het fijn als het herstel hiervan zo efficiënt mogelijk is.