Het plaatsen van een draadloze deurvergrendeling

Montage van een draadloze deurvergrendeling. Draai de schroeven alleen “handvast” aan, anders kan de aandrijving niet meer draaien. Als je dit wel doet dan kan dit tot storingen leiden (bijv. bij het openen van de deur van het buiten door middel van een sleutel). 

Open de deur met een lockpick. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het slot open gedraaid kan worden zonder de belemmering van het sleutelprofiel. Op deze manier is het draadloze deurslot beter te bevestigen.

 

Batterijen plaatsen/vervangen

Ga als volgt te werk om de batterijen te plaatsen of te vervangen:
– Ontgrendel het deksel van het batterijvak (G) aan de rechterkant van de aandrijving van het deurslot door met uw vinger licht op de inkeping te drukken en deze te verwijderen.
Doe het af.

 Openen van het batterijvakje
– Verwijder eventueel gebruikte batterijen.
– Plaats drie (nieuwe) AA-batterijen met de juiste polariteit in het batterijvakje.

Plaatsen van de batterijen
– Plaats het batterijdeksel terug en klik het op zijn plaats.
De aandrijving van de deurvergrendeling start de eerste keer dat deze na het plaatsen voor het eerst in gebruik wordt genomen van de batterijen met de vraag naar de basisinstellingen.

 

Ingebruikname van een draadloze deurvergrendeling

De basisinstellingen moeten bij de eerste ingebruikname worden uitgevoerd.
is nodig om de aandrijving van het deurslot correct te laten werken. Voer de afstelwerkzaamheden correct en zorgvuldig uit, omdat dit de enige manier is om een goede werking te garanderen.

Een nieuwe basisinstelling is ook nodig als de aandrijving van het deurslot is ingesteld op
er moet een andere sluitcilinder of deur worden geïnstalleerd.

Termen van slotenmakers en lockpick sporters

Om een slot te kunnen openen is het belangrijk om te begrijpen wat er allemaal speelt binnen in het slot. Er zijn namelijk veel verschillende onderdelen die deel uitmaken van het slot. Elk onderdeel hoe klein dan ook is essentieel voor de juiste werking van het slot. De termen die sloten en slotonderdelen beschrijven, verschillen van fabrikant tot fabrikant en ook van stad tot stad. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de gebruikte termen. Hoe een slot werkt wanneer het wordt geopend door een sleutel is slechts een deel van wat u moet weten. U moet ook weten hoe een slot reageert wanneer u een vergrendelingstool gebruikt.

  

Dit plaatje verklaart de afzonderlijke onderdelen van een slot. De sleutel wordt in het sleutelkanaal van de slotkern gestoken. De uitsparingen aan de gekartelde zijde van de sleutel worden insnijdingen genoemd.

Het sleutelprofiel beperkt het aantal sleutels dat in de kern van het slot kan worden geplaatst. De kern van het slot is een cilinder die in de slotbehuizing kan draaien wanneer de juiste sleutel volledig in het slot is gestoken. De pin die het eerst door de toets wordt aangeraakt, wordt pin één genoemd. De overige pinnen zijn doorlopend genummerd. Tijdens het lockpicken van een slot wordt meestal pin een als eerste met de lockpick tool naar de juiste positie gebracht.

De juiste beweging drukt elke pen in de behuizing totdat de spleet tussen de kernpen en de behuizingspen de schuiflijn heeft bereikt. Wanneer alle pennen zich in deze positie bevinden, kan de slotkern van het slot draaien en kan het slot worden geopend. Een verkeerde sleutel zal een aantal van de pennen weglaten om de schuiflijn tussen de slotkast en de slotkern te blokkeren. Precies deze pennen voorkomen dat de kern van het slot draait.