Bsdesmidse.nl
Image default
Bedrijven

Wat zijn ATEX richtlijnen

Wat zijn ATEX richtlijnen

ATEX staat voor Atmospheries Explosibles en is een norm die door de Europese Unie is opgesteld om de veiligheid op de werkplek te garanderen. De Europese Unie vereist dat hun werknemers veilige werkomstandigheden creëren op elke locatie waar explosieve stoffen of materialen worden gebruikt.
ATEX is samengesteld uit twee richtlijnen: ATEX 114 en ATEX 153. ATEX-normen maken deel uit van zowel de Warenwet als de Arbowet in Nederland.

Waarom zijn er ATEX richtlijnen?

Bij het werken met brandbare stoffen die niet kunnen worden vervangen door brandbare stoffen zonder explosierisico, is het noodzakelijk om de atmosferische omstandigheden onder controle te houden om het explosiegevaar te minimaliseren. Om een ​​explosie te laten plaatsvinden, zijn drie factoren nodig: brandbare brandstof, vochtige brandstof en ontstekingsbrandstof. Telkens wanneer we beginnen te reageren op een van deze factoren, zullen we een explosie ervaren. In ATEX-richtlijnen wordt uitgelegd hoe zowel explosiegevaarlijke werkplekken als hun eigenaren volgens de veiligheidsrichtlijnen dienen te handelen om de mogelijkheid van explosies te voorkomen.

De ATEX 114 richtlijn

In de ATEX 114-norm zijn de normen voor het gebruik van explosieve omgevingen geïdentificeerd.
In wezen is het belangrijkste doel van deze richtlijn ervoor te zorgen dat deze apparaten geen ontstekingsproblemen veroorzaken.

De ATEX 153 richtlijn

De Europese norm ATEX 153 bevat richtlijnen voor het inrichten en onderhouden van werkplekken. Verder vereist dit document dat alle medewerkers van EX-omgevingen gecertificeerd zijn. Zodra een EX-omgeving is gesignaleerd, heeft het bedrijf de volgende verantwoordelijkheden: – Opdelen van de explosiegevaarlijke gebieden in zones – Inventariseren welke gevaarlijke stoffen er in het gebied aanwezig zijn – Inventariseren hoeveel explosieve stoffen er aanwezig zijn – Instandhouding en beheersing van de explosiegevaarlijke ruimten nodig.

Radiografische ontvangers van Hetronic

Hetronic verkoopt diverse radiografische ontvangers voor het gebruik in omgevingen waar de ATEX richtlijnen gelden. Kijk voor meer informatie over ATEX en radiografische ontvangers op de website van Hetronic.

https://www.hetronic.nl/radiografische-ontvanger/