Bsdesmidse.nl
Image default
Dienstverlening

Evacueren?

Bij elk bedrijf komt het wel eens voor dat er een ongeluk gebeurd of dat er zich een andere calamiteit voordoet. Soms kan de situatie zo ernstig zijn dat het nodig is om de medewerkers te evacueren. In deze gevallen moet men precies weten wat er moet gebeuren. Daarvoor is het noodzakelijk om een ontruimingsplan op te stellen. Ook dit soort zaken kunnen geregeld worden door G4S Safety Solutions.

Een goed ontruimingsplan

Wanneer er zich een ernstige noodsituatie voordoet zoals bijvoorbeeld een brand, een gaslek of wanneer de stroom is uitgevallen, kan er geen risico gelopen worden en moeten alle medewerkers en andere aanwezigen het pand zo snel mogelijk verlaten. Om ervoor te zorgen dat de evacuatie goed verloopt, moet men van te voren bedenken hoe die evacuatie het beste kan verlopen. Er moet op gelet worden dat het praktisch uit te voeren is. Bovendien is er een BHV plan aanwezig binnen het bedrijf en moet het ontruimingsplan daarbij aansluiten.

Waarom een ontruimingsplan?

Als er een calamiteit gaande is, raken mensen logischerwijze al snel in paniek. Paniek is echter niet zo bevorderlijk voor het snel ontruimen van het pand, mensen lopen door elkaar en doen misschien net de verkeerde dingen. Het is belangrijk dat de ontruiming gestructureerd verloopt. Wanneer er een ontruimingsplan is opgesteld moet er natuurlijk wel voor gezorgd worden dat dit bij alle medewerkers bekend is. Mocht er dan onverhoopt iets ernstigs gebeuren dan zorgt het plan ervoor dat er slachtoffers worden voorkomen, dat je geen reputatieschade oploopt en voorkom je extra schade door vertraging. Bovendien is in de wet voorgeschreven dat de werkgever een zorgplicht heeft ten opzichte van zijn medewerkers zodat deze kunnen werken op een veilige plek. Daar hoort dan ook een goed evacuatieplan bij. Daarnaast zijn er richtlijnen over wanneer een bedrijfspand een brandmeldinstallatie moet aanleggen. Is dat bij jou het geval? Dan ben je eveneens verplicht om een ontruimingsplan opgesteld te hebben.