Bsdesmidse.nl
Image default
Gezondheid

Hoe ontstaan trauma’s precies?

Een trauma kan ontstaan wanneer een persoon ;één, herhaaldelijk of meerdere extreme en/of shockerende gebeurtenissen heeft meegemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om misbruik of verkeersongelukken, een brand, een zelfmoord of geweld. De persoon met het trauma kan de gebeurtenis niet of moeilijk verwerken omdat de herrinering aan de gebeurtenis heftige emoties oplevert. Om iets te verwerken moeten we eer aan denken toe laten. Dat is een belangrijke stap in het accepteren van de gebeurtenis. Bij een trauma is juist het toelaten van de gedachte aan de gebeurtenis dat telkens weer heftige emoties losmaakt met als gevolg dat de persoon vast komt te zitten tussen het verwerken van en herbeleven van de extreme gebeurtenis.

 

Hoe kan een trauma getriggerd worden?

Wat is een trauma trigger? Triggers zijn alles dat ertoe bij kan dragen dat een persoon weer doet denken aan de extreme shockende gebeurtenis waardoor heftige emoties worden herbeleefd. Ons brein is als een spier die je kan trainen. Hoe vaker zich een patroon herhaald, hoe makkelijker dit patroon zich herhaald. Dat heeft invloed op de mate van voorstellingsvermogen (het letterlijk voor je kunnen zien en/of visualiseren van de gebeurtenis) en de frequentie waarin dit patroon geactiveerd wordt.

 

Het effect van trauma op het brein

Trauma kan op verschillende gebieden effect hebben op de psychen van de mens, van de manier waarop je beslissingen neemt tot je onderbewuste reacties op de wereld om je heen. Een deel van de reden waarom het zo moeilijk kan zijn om de gevolgen van een trauma te boven te komen, is dat het verschillende gebieden van je hersenen tegelijk aantast.

Uit een empirisch onderzoek uit 2006 van het NIH blijkt trauma op 3 verschillende manieren het brein te beïnvloeden. de amygdala, uw emotioneel en instinctief centrum; de hippocampus, die het geheugen regelt; en de prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor het reguleren van uw emoties en impulsen. Alle drie de delen werken samen om stress te beheersen.

https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/hoe-kun-je-omgaan-met-trauma-triggers/