Bsdesmidse.nl
Image default
Alarmsysteem

Het plaatsen van een draadloze deurvergrendeling

Montage van een draadloze deurvergrendeling. Draai de schroeven alleen “handvast” aan, anders kan de aandrijving niet meer draaien. Als je dit wel doet dan kan dit tot storingen leiden (bijv. bij het openen van de deur van het buiten door middel van een sleutel). 

Open de deur met een lockpick. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het slot open gedraaid kan worden zonder de belemmering van het sleutelprofiel. Op deze manier is het draadloze deurslot beter te bevestigen.

 

Batterijen plaatsen/vervangen

Ga als volgt te werk om de batterijen te plaatsen of te vervangen:
– Ontgrendel het deksel van het batterijvak (G) aan de rechterkant van de aandrijving van het deurslot door met uw vinger licht op de inkeping te drukken en deze te verwijderen.
Doe het af.

 Openen van het batterijvakje
– Verwijder eventueel gebruikte batterijen.
– Plaats drie (nieuwe) AA-batterijen met de juiste polariteit in het batterijvakje.

Plaatsen van de batterijen
– Plaats het batterijdeksel terug en klik het op zijn plaats.
De aandrijving van de deurvergrendeling start de eerste keer dat deze na het plaatsen voor het eerst in gebruik wordt genomen van de batterijen met de vraag naar de basisinstellingen.

 

Ingebruikname van een draadloze deurvergrendeling

De basisinstellingen moeten bij de eerste ingebruikname worden uitgevoerd.
is nodig om de aandrijving van het deurslot correct te laten werken. Voer de afstelwerkzaamheden correct en zorgvuldig uit, omdat dit de enige manier is om een goede werking te garanderen.

Een nieuwe basisinstelling is ook nodig als de aandrijving van het deurslot is ingesteld op
er moet een andere sluitcilinder of deur worden geïnstalleerd.